Erbjudanden

Gratis kapitel ur boken STRIPTEASE

Vikten av stillhet och tystnad vill jag lyfta idag igen. Här genom att dela ett kapitel ur min bok Striptease – En naken berättelse om att ömsa skinn.

 

Du kan läsa kapitlet på min sida på facebook.