Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Lev som varje dag vore din sista

Jag menar verkligen det. När du släpper taget om hur saker och ting ska vara och tillåter omgivningen vara som den är så lägger du dig inte i det vi kan kalla för God´s business och Your business. Du är i My business. Att skilja på ansvar för det som är i dig och utanför dig är befriande. Skapar en känsla av lätthet och bereder plats för tacksamhet för det som är. Den tacksamheten gör att du drar till dig mer av just det. Med lätthet och ansträngningslöst. Uppstår något som annars skulle trigga dig så får det inte fäste. Du blir som ett rosa moln och bara den känslan gör att du blir lättare och mår bättre. Det i sin tur föder med av händelser och ting i ditt liv som stöder den känslan. Att leva med en känsla av att vara klar med livet när dagen är slut innebär inte att du drar till dig döden. Det innebär att du drar till dig mer av livet. Livet händer ändå och i det myller av energier och händelser vi lever navigerar vi enklast genom lätthet och ansträngningslöshet.
Jag har sysslat mycket med idrott och det talas ofta om att kämpa för att vinna. Istället är det bättre att göra sitt bästa, se sig själv vara och göra det man vill och sedan släppa taget. I efterhand kan man analysera, om så nödvändigt, kring vad som kan behöva justeras eller tränas på till nästa gång. Men just i det avgörande ögonblicket är det irrelevant. Det är The moment of truth och då är det tid att vara just sann. Sann mot sig själv och mot universum i det man önskar.

 

Johan

www.johanarnkil.com

Närvaro

Jag betraktar människans förmåga att kunna vara på en annan plats i tanken än där kroppen är. Det är som en gåva och en förbannelse på samma gång. En dag full av oro, sorg eller rädsla kan det kännas som ett ogenomträngligt fängelse. En dag av glädje, lycka och kärlek kan det kännas som en gudomlig gåva. Är det bara människan av jordens varelser som kan färdas i tid?, frågar jag mig.

Varför har vi fått denna förmåga?

Vad är den ämnad till?

Människan är en sådan fantastisk varelse. Så stor men samtidigt så liten. Så kraftfull och samtidigt så skör.

En dag som denna med hällregn och storm, väljer jag att medvetet förflytta min tanke till det nyligen förflutna. Nämligen Fredagen vid havet i strålande sol med blott en svag bris. Genast så upplever min kropp sig vara där och en känsla av välbehag sprider sig. Tacksam för minnet. Tacksam för upplevelsen.

Förmågan att förflytta tanke och fokus bär en kraft som aldrig tycks upphöra att förundra mig. En förmåga vi alla besitter men långt ifrån alla behärskar. Mindfulness och självhypnos är verktyg som förändrar mitt liv om och om igen. Tacksam för även denna dag.

Sjung med din inre röst

Du behöver inte finna din passion. Den kommer att finna dig, när du är stilla nog – tillräckligt länge.
Det du behöver göra, är att följa den när den visar sig.Vi har alla ett unikt sätt att uttrycka oss när vi följer vårt hjärtas sång. När allas våra hjärtan sjunger i kör tillsammans skapas den symfoni människan är här för att skapa. Frekvenserna från den fyller atmosfären och ekar genom universum.

Compassion

 

Denna lilla krabat och jag har 90 procent av våra gener gemensamt.

Tänk om det är så att människans uppgift är att ta hand om varandra och allt levande på jorden. Att leva i samklang och fortsätta den expansion som påbörjats. Jag förundras över människans förmåga att hejda sin egen expansion genom förminskande tankar och ser det även hos mig själv.

Tänk om det är så att allt finns i överflöd av det som behövs. Hur skulle livet på jorden utvecklas om alla kände sig övertygade om att det är så?
Tänk om tävlan, konkurrens och brist är något människan skapat.

I filmen Unacknowledged sägs det att utomjordiska intelligenser besökt oss många gånger och att det inte finns några som helst tecken på att de är fientliga mot oss. Tvärtom är de bekymrade över våran fientlighet.

Ju mer jag lär mig desto mer förstår jag hur lite jag förstår.
Men en sak förstår jag:
Perspektiv och övertygelser bär en enormt stor kraft.

“A human being is a part of the whole called by us universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feeling as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.”
/Albert Einstein

En skrämmande sammanställning om mobilt internet

Serveras det alkohol när dina barn har kalas hemma för sina kompisar?

Bjuder du dina barn på alkohol när ni har fredagsmys?

Introducerar du cigaretter till dina barn innan de börjar skolan?

Ger du dem tillgång till mobiltelefon och internet?

När jag växte upp på 70-80 talet så var rökning vanligt i Sverige och så även i mitt hem. Rökte gjorde även ett flera vuxna i min omgivning och de har fått cancer eller problem med hjärtat. På den tiden så var rökning allmänt accepterat trots att man visste att det var farligt. När jag började gå på krogen på 90-talet så var det standard att kläderna stank av rök dagen efter. Man tyckte det var tråkigt men rökning hörde liksom till kroglivet.

Sedan dess har vårt förhållande till rökning förändrats avsevärt.
Idag är det knappt tillåtet att röka inomhus och det råder allt fler restriktioner även utomhus. Tobaksbolag talar om att Sverige kan bli det första cigarettfria landet och finner nya sätt att sälja nikotin.

När jag växte upp så fanns inte mobiler eller mobilt internet. Det var först 2011 som mobilt internet och smartphones började bli en allmän tillgång och vad har hänt sedan dess?
Idag är det vanligare att man ser någon med en mobil i handen på stan än vad jag kan minnas att jag sett någon med en cigarett i handen. Under mitt liv så har varningarna för rökning och dess effekter studerats och tobaksbolagen har stämts. Det resulterade i flera år långa processer där de till slut befanns skyldiga för att inte ha påtalat riskerna med rökning samt att ha marknadsfört sina produkter till barn.

Hur funkar det då med mobiler och mobilt internet?

Jag har varit intresserad av digital teknik sedan 80-talet och hade min första dator 1984. Jag utbildade mig inom nätverksteknik och jobbade som datatekniker på 90-talet på en världsledande datafirma i sin genre. Jag har byggt hundratals datorer och var på 80-90 talet känd i min omgivning som mycket kunnig på området. Med det vill jag säga att jag inte är en teknikmotståndare, vilket man skulle kunna få intryck av när jag redovisar nedanstående fakta. Men jag förespråkar att tekniken finns till för MÄNNISKAN och inte tvärtom. Vi tycks ha blivit slavar under en teknisk utveckling som spårat ur. Du behöver bara se dig omkring när du är bland människor för att se detta.

De som skapade smartphones och appar tycks dock ha känt till faran med dem. Flera av dem hade själva stränga restriktioner för digital teknik i sina hem. Steve Jobs och Bill Gates är två av dem och det är många fler. Datanörd som jag är, så har dessa varit mina idoler men min bild av dem har börjat ändras. Jag börjat fundera över om dessa människor och deras företag kommer att bli stämda precis som tobaksbolagen blivit. Konsekvenserna av utbrottet av mobilt internet sedan 2011 börjar bli dyrt, VÄLDIGT dyrt.

“We limit how much technology our kids use at home.” /Steve Jobs När du läser nedan förstår du varför.

* I Sverige använder mer än hälften av alla 2-åringar internet varje dag.

* 98% av alla 11-åringar en egen mobil.

* Tonåringar har 3000 mobilswipningar dagligen.

* Sedan 2007 har antalet som diagnosticeras med en sömnstörning ökat med 500% bland 15-24 åringar. Fram till 2007 steg det långsamt och år 2011 rusade utvecklingen iväg.

* 2011 såldes nästan lika många Iphones i världen som under perioden 2007-2011.

* Antalet 10-17 åringar som har kontakt med psykiatrin eller får psykofarmaka har ökat med 100% på 10 år. Sverige är inte unikt utan samma siffror finns i många andra länder.

* De ökade sömnproblemen är särskilt tydliga hos flickor och en möjlig förklaring är att de använder sociala medier mer än pojkar som oftare spelar spel. Depression och sociala medier har ett tydligt samband visar studier.

* Ökad tid framför skärm oavsett om det är mobil, dator, platta eller tv kopplas i studie efter studie till minskad sovtid. Netflix säger att deras största konkurrent är sömn.

* Psykisk ohälsa kostar ca 80 miljarder i Sverige årligen.

* Protesterna mot 5G och strålning ökar. Den information som finns tyder på att strålningens effekter kan vara mörklagda och det kan få ödesdigra konsekvenser.

* Sömnbrist kostar ca 100 miljarder årligen i minskad produktivitet i Sverige och samma fenomen finns i många länder. I de industriella länderna så utgör förlusten ca 2 % av BNP.

* I Sverige lägger vi årligen ca 50 miljarder på försvaret och 80 miljarder på sjukvård och omsorg. I statens budget finns 27 olika inkomstgrupper och den enda som stiger över den beräknade kostnaden för sömnbrist är bidragen till kommuner som är på 111 miljarder.

* 1 miljon människor i Sverige äter antidepressiva mediciner.

* Som jägare och samlare gick vi runt 16 000 steg om dagen. Idag går vi ca 5000 steg om dagen och det minskar för varje decennium. Sedan år 2000 har 14-åringars fysiska aktivitet minskat med 25-30 procent. Det är troligt att något liknande inte skett tidigare i människans historia.

* För varje generation så har vi fått högre poäng i i IQ-tester eftersom vi lever allt mer komplexa liv och tränas i det som testerna mäter. Det kallas Flynn-effekten och ökningen har varit lika stor varje decennium sedan 1920-talet. Sedan 1990-talet ses dock ett oroande mönster. Sedan slutet av 1990-talet har ökningen mattats av i skandinavien och nu sjunker den för varje år. Enligt Flynn kan det bero på att skolan inte kräver läsning på samma sätt som förut och att vi rör oss mindre.

* En studie på 700 000 barn från 20 länder visar att deras sömntid minskat med 1 timme på 10 år.

* I Storbrittanien uppgav hälften av alla ungdomar mellan 11-18 år att de kollar mobilen någon gången under natten. En av 10 gjorde det minst 10 gånger.

* Psykologiprofessorn Jean Twengy studerade data kring amerikanska tonåringars beteende från 30-talet och framåt. Hon såg att år 2012 hände något dramatiskt. Ungdomarna började plötsligt känna sig mer ensamma, dejtade mindre, var mindre intresserade av att ta körkort och umgicks mindre med varandra.

* När forskare samlade 1000 studenter från 10 olika länder för att studera hur de upplevde att vara utan mobiltelefon under ett dygn så avbröt mer än hälften försöket pga abstinens.

* Tonåringar plockar och vuxna plockar upp sina mobiler var 10:e minut alla dygnets vakna timmar. Är det ett beroende? Kan det vara skadligt? Hur är det med rökning?

Hur reagerar du på dessa uppgifter?

Personligen blir jag förskräckt. Vad är det för monster vi skapat?

MEN bland många av de som skapat tekniken vi använder ser det annorlunda ut. Steve Jobs och Bill Gates är två exempel och det finns fler. De visste redan under skapandet av dagens digitala teknik att den skall användas med stor försiktighet. Men varför sa de då inget om detta? Varför finns det inte varningstexter på våra mobiler?

Varför tar utvecklarna av appar hjälp av hjärnforskare och beteendevetare för att vi skall använda deras appar så mycket som möjligt?

Det är dags för oss alla att agera från en högre medvetenhet.

https://www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobs-apple-was-a-low-tech-parent.html?_r=0

Hur ska vi göra då?

I dessa två artiklar nedan har jag sammanställt tips från mina egna erfarenheter och de två böcker där större delen av ovanstående data.

https://www.linkedin.com/pulse/10-goda-r%C3%A5d-i-en-digital-v%C3%A4rld-johan-arnkil/

https://www.linkedin.com/pulse/12-tips-f%C3%B6r-god-s%C3%B6mn-johan-arnkil/

Källor: Sömngåtan av Matthew Walker, sömnforskare och professor i psykiatri och neurovetenskap. Skärmhjärnan av Anders Hansen, psykiatriker, författare och föreläsare.

Till startsidan