Coaching

Det viktigaste med våra tankar…

är tomrummet mellan dem.