Coaching

Kan man övertyga sig själv?

De flesta av oss har hört talas om placebo-effekten. Men det är sällan det talas om den i vardagligt tal upplever jag. Ändå tyder studier på att runt 50 procent eller mer blir hjälpta just placebo. En studie av några som forskade på NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) visade just detta samt att de som blev hjälpta av läkemedel var 91 procent. Det innebär att den aktiva substansen behövdes i 41 procent av fallen.

Men vad innebär detta egentligen?

När jag jobbar med klienter så talar jag ofta om övertygelser. Det är intressant att betrakta när någon pratar och jag ställer frågor. Ibland svarar klientens kropp innan orden kommer ut. DET är en övertygelse som sitter i kroppen. Sådana är mycket starka och styr oss, på gott och ont. Under vår uppväxt så installeras många övertygelser och de stöttar oss och stärker oss. Men en del försvagar oss också. Vi möter människor i livet som agerar utifrån sitt bästa och också tränar på att bli den bästa versionen av sig själv. Men i mötet blir det ibland missförstånd och tolkningar som inte är bra för oss. Vi kan skapa omedvetna övertygelser som följd av händelser, som ibland kan te sig obetydliga när vi blickar bakåt med vårt vuxna medvetande. Men i kroppen kan det finnas lagrat ett minne som begränsar oss. Att bli medveten om dessa händelser och minnen kan vara mycket befriande. Det kan ibland vara smärtsamt att gå in i men också ge insikter och klarsynthet. När klienten plötsligt säger -Ahaa, eller skiftar från gråt till skratt så förstår jag att något har lossnat.

Det är härligt att få betrakta och närvara vid sådana tillfällen. När någon blir fri från begränsningar. Bryter ny mark i sitt inre jag och blir en större version av sig själv. För mig innebär det att det skapas mer frihet och man uppgraderar sig själv.

Många av dessa övertygelser vi har är omedvetna. Jag brukar fråga om folk borstar tänderna och varför. De flesta ser det som något så självklart att de glömt varför eller hur de lärt sig, så är är det även för mig. Sedan frågar jag hur det skulle kännas om en vana de vill installera skulle vara lika självklar.

Ett sätt att installera en ny vana är att fråga sig vilket resultat man skulle få av den. Säg till exempel att du vill ta en promenad varje morgon. Vilket resultat skulle det ge dig? Kanske skulle det ge några olika resultat som mer energi, mer inre lugn, tid för reflektion.
På varje förstahandsresultat kan man sedan ställa frågan -Vad innebär detta för mig? och sedan ställer man den frågan igen på det svaret man får, om och om igen, tills man inte kommer på något nytt. Kommer det skratt eller gråt så har man kommit långt och en förståelse kan skapas.

Detta är ett mycket bra sätt att förstå varför man ska göra något och att skapa en ny övertygelse eller insikt.

Man kan avsluta med kontrollfrågor som: -Är detta bra för mig? -Är det bra för min framtid? Är det bra för min omgivning?

Sedan ser man, på sin inre biograf, sig själv leva med dessa nya övertygelser kommande dagar, veckor, månader och år. Man ser vilken betydelse de har och vilket skillnad de gör.

DET ger en härlig känsla i kroppen.

Precis så guidar jag lyssnaren i min ljudbok Awakening to your true potential som finns på flera stora streaming-tjänster.

 

Johan Arnkil
Mental Coach – Föreläsare – Författare
www.johanarnkil.com