Coaching

Är det problemet som är problemet?

När jag har ett problem så är det sällan problemet som är mitt problem.

Det som är mitt problem är istället mitt förhållande till att ha ett problem. När jag inser det så inser jag att makten över problemet finns hos mig.

Vad är det största problemet man kan ha? Är inte det att veta att man ska dö?

Det finns människor som har stora problem med att leva sin sista tid i livet och det finns de som inte har det.
Det finns människor som dör lyckliga.
Men hur skulle det ens kunna vara möjligt om det var problemet – som var problemet?
“Att acceptera det oacceptabla ger en inre frid som är bortom all förståelse.”
Eckhart Tolle (ur Stillness speaks, fritt översatt av författaren)
Genom att stanna upp, andas och betrakta det som är och sker – ökar medvetenheten i nuet.
Då kan jag ställa mig frågan: “Kan jag acceptera det som är?”
Om jag kan det så blir upplevelsen av problemet mycket lättare att bära. Problemet kanske rent av försvinner.
Om jag inte kan känna acceptans för det som är så kan jag fråga mig:
Kan jag acceptera att jag inte kan acceptera det som är?
Låt det ta tid, låt frågan landa.
Är det verkligen problemet som är problemet?
Johan Arnkil
Mental coach – Föreläsare – Författare
www.johanarnkil.com