Livsstil

Vad ser du?

Om allt i denna artikel stämmer vet jag inte.

Jag är intresserad av människans utveckling och potential. Jag är också intresserad av de utmaningar vi möter och hur vi kan överkomma dem, både personliga och globala.
När jag läser om vad människor åstadkommit som tex övervunnit sjukdomar eller förändrat sitt eller andras liv till det bättre. Och när jag läser om effekterna hittills och de potentiella effekterna av de globala utmaningar vi har – så får jag inte ihop det.
Flera av de problem med miljön och vår hälsa som vi har idag skulle kunna förändra vårt samhälle dramatiskt, förändra vår livsmiljö, minska befolkningen avsevärt och rent bli vår undergång. Det finns flera skäl för oss att göra en tvärnit och ifrågasätta hur vi lever.
Jag kan inte se att Corona-viruset i dess nuvarande form är en anledning till det. Dessutom verkar effekterna av bekämpningen rent av kunna skörda fler offer än viruset.
Jag ser väldigt få jämförelser med hur många offer andra sjukdomar skördat för att få perspektiv på vad som pågår just nu. Rapporteringen av dagliga dödsfall saknar motstycke och är hypnotisk.
Vi behöver göra stora förändringar av vår livsstil och vi behöver göra det av rätt skäl.
Jag vet inte vad som är rätt och fel men när jag ser på människans historia så ser jag anledning att ställa frågor och inte blint acceptera och lita på makthavares och myndigheters beslut.
Vad ser du?
Filmen Thrive som finns på Youtube och böcker som Fältet av Lynne McTaggart och Becoming supernatural av Joe Dispenza väcker frågor och bjuder in till nya perspektiv.