Livsstil

Hur mycket stress skall vi ha i vårt liv innan vi är nöjda?

Är det självklart att vara stresstålig?

Idag när man läser jobbannonser så är ordet “stresstålig” väldigt vanligt. Detta samtidigt som 33 procent av kvinnorna i Sverige åldern 16-29 år känner sig stressade och 42% av Sveriges befolkning uppger att de har sömnproblem.

(Källa: Folkhälsomyndigheten 2020)

Kvinnligt ledarskap är på framåt, kommer det vara de som drar i bromsen och ser priset, både det psykologiska och ekonomiska, vi betalar för vår livsstil?

Jag har tidigare skrivit artiklar om stress och sömnstörningar och vad det egentligen kostar. Beräkningar pekar på att det skulle kunna vara den största utgiften i statsbudgeten, en bra bit över 100 miljarder kronor per år. Men insatserna som gjorts för att minska detta har varit bleka, det är intressant med tanke på de insatser som görs i år för vår hälsas skull.

När jag läser platsannonser nuförtiden så slås jag av att ordet “stresstålig” är väldigt vanligt. Ibland står det rent av först när arbetsgivaren beskriver de egenskaper man önskar hos sin kommande medarbetare. Samtidigt läser jag om hur många som upplever sig stressade och sover dåligt. Det är inga vackra siffror och vad som slår mig mest är att notan för detta är hög, mycket hög. Men det talas det inte så mycket om. Varför inte det?

Under 17 år har jag arbetat som massör och har jag haft cirka 10 000 möten med klienter som gett mig en bild av de utmaningar vi möter i livet. De som oftast legat på min bänk har varit kvinnor i 40-45 års ålder som arbetar heltid och har två barn. Dessa kvinnor har sökt hjälp för spänningar i axlar och nacke, vilket många andra grupper har med, och de har också lyft att de upplever stress och inte riktigt hinner med sig själva. När jag föreslagit att ta mer egentid med till exempel yoga, mindfulness och meditation har de uttryckt att det är svårt och att det inte finns tid. Kvinnor i andra åldrar och även män har uttryckt samma problem men kvinnor i denna åldersgrupp har varit överrepresenterad bland de som sökt hjälp hos mig. Män har i större utsträckning problem med stelhet vilket ofta beror på en stillasittande livsstil. Detta fenomen ökar ofta i takt med ålder.

När jag anat att det finns en underliggande obalans i livet och förhöjd stressnivå så har jag frågat hur sömnen är. Sömnen är vår viktigaste vila och funkar inte den så blir livet snabbt utmanande. Särskilt i det höga tempo många upplever idag. Vår hjärna utsätts för väldigt mycket intryck och information. Någonstans läste jag att det normala idag är att vi får lika mycket information på en dag som en människa i överklassen fick på en hel livstid för några hundra år sedan. Vår hjärna har inte utvecklats nämnvärt de senaste 50 000 åren utan är anpassad för ett liv på savannen där vi levde ganska stillsamt och rörde oss mycket (cirka 16 000 steg om dagen). Vi följde solljuset och fick en naturlig vila på dygnets mörka timmar.

Allt detta är idag satt ur spel. Det finns väldigt lite naturlig stimulans för att hålla den dygnsrytm som vår kropp och hjärna är anpassad för. Därför behöver vi ta kontroll över det själva. Samtidigt som de som vill köpa vår uppmärksamhet genom till exempel appar och sociala medier blivit fler. Har det blivit så att vår uppmärksamhet har blivit den viktigaste handelsvaran?

Om stresstålighet är viktigt att få ett arbete idag, var är då utbildningarna inom stresstålighet som vi förutsätts ha genomgått?

Ansvaret på individen att måna om sin tid är stort. Självledarskap är värdefullt att behärska. En grund i det kan vara att sätta sin egen Kraftzon. Det är en övning jag brukar börja med när jag guidar klienter.