Livsstil

Vem är vi när vi inte tänker?

Vill du läka ditt ego, gör det med kärlek.

Som jag ser så är egot den vi är när vi tänker. I våra tankars värld relaterar vi till omgivningen och för att kunna relatera behöver vi vara någon. Denna någon, kan vi kalla egot.

Vem är vi när vi inte tänker?
Den vi verkligen är.
Strömmen av tankar är ofta intensiv och även när “vi inte tänker” så tänks det åt oss. Det kan bli ganska tröttsamt att lyssna på. Därför uppfinner vi allt fler sätt att distrahera oss själva.

När vi tar oss tid att stanna upp kan antalet tankar minska efter ett tag och utrymmet mellan tankarna kan bli större.

I det utrymmet mellan tankarna finner vi den vi egentligen är.
Där finns påfallande ofta det vi söker och undrar över.
Hur kommer man dit?

Gör något som inte matar tankarna.
Se på naturen, på en blomma, ett djur eller någon annan – kanske någon du älskar.
Lyssna till hur kroppen känns. Stanna upp ofta och bara observera vilken information din hjärna får av kroppen, gärna på en kroppsdel i taget. Bara lägg märke till hur den känns utan att värdera känslan.

Konsten att umgås med sig själv är inte lätt och självklar. Den är liksom dold för oss bakom slöjan som skapas av våra tankar.

Men det är där allting börjar och det är där allting slutar.

#närvaro