Livsstil

Hur lever man sin fulla potential?

1995 började jag med mental träning och det förändrade mitt liv. Än idag kan jag upptäcka spår av upplevelser i min barndom som begränsar mig. Med meditation och mental träning kan jag medvetandegöra och läka dem. Med Neuro Lingvistisk Programmering och verktyg från Neurosemantik kan jag programmera om mig själv och mitt undermedvetna.

Det skapar en enorm frihet och skapandekraft.