Coaching

Hur man förverkligar drömmar

❓ Har du någon gång fastnat i tankar som:

Jag kan inte.
Det går inte.
Jag är värdelös.

Hur vi undermedvetet ser på oss själva och hur vi förhåller oss till livet har stor betydelse för vår framgång både i arbetet och privat.

🌟 När vi är övertygade om vårt värde, vår kunskap och vår förmåga så ligger världen vid våra fötter. Likt Pippi kan vi säga: “Det har jag aldrig gjort så det kan jag säkert.”

💪 Detta perspektiv kan förändras omedvetet under livet men det kan också medvetet stärkas genom mental träning.

I denna video berättar jag om min resa från ur bristande självkänsla och självförtroende till en övertygelse om att allt är möjligt och att jag kan förverkliga mina drömmar.

🌟 Vilka drömmar vill du förverkliga?

🎈 Hur gör du för att lyfta dig själv?

#mentalträning #nlp