Livsstil

Präglingar som barn

Som barn utsätts vi ofta för traumatiska händelser på olika nivåer som sätter spår i vårt undermedvetna. Då är vi försvarslösa och de övertygelser och förmågor vi då utvecklar kan handla om ren emotionell överlevnad.

Som vuxna kan dessa försvar aktiveras utan att vi har någon aning om vad som sker och varför. Det yttrar sig som en dysfunktion i relationer och kan pågå omedvetet tills vi vågar blicka inåt i oss och bakåt i livet.

Med NLP, hypnos och mental träning kan man programmera om det undermedvetna. Dysfunktionen försvinner och istället uppstår en ökad medvetenhet och ökad funktion i relationer till andra.

#nlp #mentalhälsa #hypnos #mentalträning