Livsstil

Vår inre stillhet

Varför är det viktigt att nå tystnaden inom oss?
För att det är ofta där svaren finns. Att sova på saken brukar vara betydligt mer framgångsrikt än att tänka på saken. Det finns en stillhet inom oss och där finns ofta en visdom. Kunskap utan denna inre visdom kan däremot bli rent av farlig.
Thomas Edison är en av de mest framgångsrika uppfinnarna hittills. För att lösa problem åkallade han ofta stillheten inom sig. Han satte sig i sin läderfåtölj med ett kullager i handen. Under handen hade han ställt en metallhink. När han somnade och gick in i drömsömn så slappnade handen av, kullagret föll ner i hinken och han vaknade. Då skrev han ned det som fanns i tankarna.
En annan uppfinnare åtog sig att lösa problem åt andra. Han tittade deras projekts nuläge och deras önskade läge. Sedan satte han sig i ett mörkt rum och vilade, när tankar började komma så skrev han ned dem. Ibland skrev han i timmar och när han sedan läste det han skrivit kunde han häpna över kreativiteten som han kommit i kontakt med.
Många stora beslut jag själv tagit har blivit bäst när jag slutat tänka och istället sökt stillheten inom mig.
När jag skrivit så har de bästa texterna bara liksom hänt, efteråt kan jag undra vem det var som skrev egentligen.