Livsstil

Varför?

𝕍𝕒𝕣𝕗𝕠̈𝕣?
När vi är barn så är vi duktiga på att ställa frågan: 𝕍𝕒𝕣𝕗𝕠̈𝕣?
Som vuxna verkar vi glömma bort den.
𝑯𝒖𝒓 𝒑𝒂̊𝒗𝒆𝒓𝒌𝒂𝒓 𝒅𝒆𝒕 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒍 𝒗𝒊 𝒈𝒐̈𝒓 𝒊 𝒍𝒊𝒗𝒆𝒕?
𝑯𝒖𝒓 𝒑𝒂̊𝒗𝒆𝒓𝒌𝒂𝒓 𝒅𝒆𝒕 𝒗𝒂̊𝒓𝒕 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒆?
“𝐷𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 ℎ𝑎𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑘𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑓𝑜̈𝑟 𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎̊ 𝑢𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑣𝑖𝑙𝑘𝑒𝑡 ℎ𝑢𝑟 𝑠𝑜𝑚 ℎ𝑒𝑙𝑠𝑡.”
En klient upplevde inte ett starkt 𝕍𝕒𝕣𝕗𝕠̈𝕣 så jag hjälpte till med det.
Jag ställde frågan 𝕍𝕒𝕣𝕗𝕠̈𝕣 i olika former och lyssnade på svaren.
Efter en timme kunde vi summera och jag fick tårar i ögonen av svaren medan klienten var euforisk.
Det är viktigt att fråga 𝕍𝕒𝕣𝕗𝕠̈𝕣?
Vad är det som driver dig?
Vad längtar du efter?
𝕍𝕒𝕣𝕗𝕠̈𝕣?