Livsstil

Hur släpper man sig själv fri?

Lägg alla utmaningar du mött i livet ovanpå varandra. Bygg ett berg av dem. ⛰️
 
Klättra upp på berget. Känn höjden. 🗻
 
Det är här du är nu. ☀️
 
Du är här nu, tack vare det du klarat. 🌄
 
Ståendes på detta berg. Bred ut dina vingar. 🦋
 
Kasta dig ut.
Berget ger dig höjd, det är dags att flyga. 🦅
 
Ge dig hän.
Släpp dig fri.
Du är ämnad att flyga. 🕊️