Livsstil

Tacksamhet

Har du några medvetna rutiner som du gör varje dag för att stärka ditt tillstånd?

Jag började för några år sedan med att skriva tacksamhet varje dag. Jag skrev ner 10 saker som jag kände tacksamhet för, lade en hand på bröstet och tränade på att låta tacksamheten sprida sig ut i kroppen. Till och från plockar jag åter upp denna övning när jag känner att det behövs tränas extra.

Varför talas det ofta om vad man gör först och sist på dagen när man talar om mental hälsa och självledarskap?

Därför att i samband med insomnande och uppvaknande är hjärnan på en lägre frekvens. Det innebär att vi har bättre kontakt med vårt undermedvetna och både skicka in och ta emot information från det.

Det ger oss ett utmärkt tillfälle att programmera om oss själva eftersom det undermedvetna kan liknas vid vårt operativsystem. Det är ständigt aktivt i bakgrunden utan att vi är medvetna om det.
Det är undermedvetet och till stor del programmeras det under de första sex levnadsåren. Som vuxna kan vi medvetet programmera det genom mental träning, hypnos och repetion. Det vi sänder in avgör vad som sänds ut. Genom att medvetet programmera om det undermedvetna skapar vi förutsättningar för att omedvetet skapa våra drömmar.

Det är det som i vardagligt tal kallas tur men i själva verket är den synkronicitet som vi skapar med vårt tillstånd.

Min bok Striptease handlar om om just detta och hur jag själv gick från att vara djupt in i offer rollen till att skapa mitt liv medvetet.