Livsstil

Människans makt över materian

Tycker du det är intressant med attraktionslagen?

Skulle du vilja kunna påverka vad som händer dig?

En studie på biologiska varelsers utveckling gjordes genom att man studera hur nykläckta kycklingar betedde sig som inte hade sin mamma i närheten när de kläcktes. När de kläcks naturligt så är mamma höna närvarande och de präglas på henne. De kommer då att följa henne under sin uppväxt. Men om hon inte är i närheten så upptäckte forskarna att kycklingarna följde den som var i närheten, även om det var en människa.

Man tillverkade en robot som kunde röra sig inom ett inhägnat litet område, precis som en liten hönsgård. Man lät en slumpgenerator styra robotens rörelser så att den 50% gick år höger och 50% gick åt vänster. Man placerade roboten i en inhägnad bredvid kycklingarna. Kycklingarna började följa roboten. MEN…inte bara det. När kycklingarna kläckts och drevs av att vara nära sin “mamma”. Så påverkade deras intention att vara när mamman, i detta fall roboten – också dess rörelser.

Kom ihåg, roboten styrs av en slumpgenerator, dess rörelser bekräftades så 50% åt höger och 50% åt vänster. Tills kycklingarna föddes. Då plötsligt började roboten röra sig mer i den halvan av dess inhägnad som var närmast kycklingarna. Några kycklingars intention att vara nära sin mamma, det första objekt i rörelse som de ser när de kläckts, kunde påverka en robots rörelser.

Om en kyckling kan åstadkomma detta. Vad kan då du göra som människa? Hur påverkar du din omgivning med dina intentioner? Hur påverkades du av omgivningen när du växte upp som barn? Hur påverkas dina barn idag?

 

(Källa: Becoming supernatural – Dr. Joe Dispenza)