Livsstil

Ofvandahls Hovkonditori since 1878

Ofvandahls Hovkonditori historik

I Ofvandahls by i Stora Tuna socken i Dalarna föddes 1848 Erik Andersson (sedmera Erik Ofandahl). 1878 inledde den unge Erik Andersson sin bana som sockerbagare i metropolen Sala. I Uppsala skrives sockerbagarhistoria då en rörelse kallad “Erik Andersson konditori och damkafé” startas. Den stora frågan, strax innan sekelskiftet var, vad är ett damkafé.

Erik A förklarade i pressen följande “ett första klassens serveringställe så rangerat att damer och herrar trivas gott” Två år senare flyttades konditoriet till den nuvarande adressen på Sysslomansgatan, namnet var då Kafé Dahlia. 1901 var året då Nobelprisen för första gången delades ut och också då Erik A ändrade sitt namn till Erik Ofvandahl efter hembyn i Dalarna. Konditoriets nya namn blev Ofvandahl konditori.

1939 överlät Erik med ålderns rätt konditoriet till sina döttrar Anna och Ragnhild. 1949 avlider Erik Ofvandahl 101 år gammal. Här har Hjalmar Bergman och Karin Boye druckit sitt kaffe. Gustav Fröding, Prins Eugen och Gunnar Wennerberg har funderat på livet sittande i den plyschklädda sofforna. Politiker ärkebiskopar och snickare. Alla har de varit på Ofvandahls Hovkonditori .

Ofvandahls Hovkonditori ordlista

Studentska Bakverk vilket föredras framförallt av herrar. Oskyldig grön utanpå och svart inuti.

Pekoral Diktverk skrivet med allvarliga ambitioner, men det är stället löjeväckande. Erik Ofvandahls skriverier brukar betraktas pekoral.

O -L Den signatur under vilket Erik Ofanvdhl gav ut sina verk.

Horrnörsexamen Ett flertal jur. stud har tenterat på Ofvandahls. Vid kallelse dit ansågs varken klar honnörsexamen.

Stammis Gäst som i mer än ett decennium dagligen besökt Ofvandahls konditori.

Opera i Menniskobröstet E O:s mest kända skrift tryckt 1892

Jukebox Okänd amerikansk nymodighet finns ej på Ofvandahls

Birget Sjöberg skrev ” I himlen klara sal där goda tankar blomma jag och konditor Ofandahl få vila blad de fromma”

Sonja Johansson Ofvandahls Hovkonditori dåvarande ägarinna den fjärde i raden av ägare sedan konditoriets start 1878. Ofvandahls Hovkonditori goda kaffe kommer sedan 100 år från familen Lindvalls kaffe