Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Compassion

 

Denna lilla krabat och jag har 90 procent av våra gener gemensamt.

Tänk om det är så att människans uppgift är att ta hand om varandra och allt levande på jorden. Att leva i samklang och fortsätta den expansion som påbörjats. Jag förundras över människans förmåga att hejda sin egen expansion genom förminskande tankar och ser det även hos mig själv.

Tänk om det är så att allt finns i överflöd av det som behövs. Hur skulle livet på jorden utvecklas om alla kände sig övertygade om att det är så?
Tänk om tävlan, konkurrens och brist är något människan skapat.

I filmen Unacknowledged sägs det att utomjordiska intelligenser besökt oss många gånger och att det inte finns några som helst tecken på att de är fientliga mot oss. Tvärtom är de bekymrade över våran fientlighet.

Ju mer jag lär mig desto mer förstår jag hur lite jag förstår.
Men en sak förstår jag:
Perspektiv och övertygelser bär en enormt stor kraft.

“A human being is a part of the whole called by us universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feeling as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.”
/Albert Einstein

Serverat på Nobelfesten

En skrämmande sammanställning om mobilt internet

Serveras det alkohol när dina barn har kalas hemma för sina kompisar?

Bjuder du dina barn på alkohol när ni har fredagsmys?

Introducerar du cigaretter till dina barn innan de börjar skolan?

Ger du dem tillgång till mobiltelefon och internet?

När jag växte upp på 70-80 talet så var rökning vanligt i Sverige och så även i mitt hem. Rökte gjorde även ett flera vuxna i min omgivning och de har fått cancer eller problem med hjärtat. På den tiden så var rökning allmänt accepterat trots att man visste att det var farligt. När jag började gå på krogen på 90-talet så var det standard att kläderna stank av rök dagen efter. Man tyckte det var tråkigt men rökning hörde liksom till kroglivet.

Sedan dess har vårt förhållande till rökning förändrats avsevärt.
Idag är det knappt tillåtet att röka inomhus och det råder allt fler restriktioner även utomhus. Tobaksbolag talar om att Sverige kan bli det första cigarettfria landet och finner nya sätt att sälja nikotin.

När jag växte upp så fanns inte mobiler eller mobilt internet. Det var först 2011 som mobilt internet och smartphones började bli en allmän tillgång och vad har hänt sedan dess?
Idag är det vanligare att man ser någon med en mobil i handen på stan än vad jag kan minnas att jag sett någon med en cigarett i handen. Under mitt liv så har varningarna för rökning och dess effekter studerats och tobaksbolagen har stämts. Det resulterade i flera år långa processer där de till slut befanns skyldiga för att inte ha påtalat riskerna med rökning samt att ha marknadsfört sina produkter till barn.

Hur funkar det då med mobiler och mobilt internet?

Jag har varit intresserad av digital teknik sedan 80-talet och hade min första dator 1984. Jag utbildade mig inom nätverksteknik och jobbade som datatekniker på 90-talet på en världsledande datafirma i sin genre. Jag har byggt hundratals datorer och var på 80-90 talet känd i min omgivning som mycket kunnig på området. Med det vill jag säga att jag inte är en teknikmotståndare, vilket man skulle kunna få intryck av när jag redovisar nedanstående fakta. Men jag förespråkar att tekniken finns till för MÄNNISKAN och inte tvärtom. Vi tycks ha blivit slavar under en teknisk utveckling som spårat ur. Du behöver bara se dig omkring när du är bland människor för att se detta.

De som skapade smartphones och appar tycks dock ha känt till faran med dem. Flera av dem hade själva stränga restriktioner för digital teknik i sina hem. Steve Jobs och Bill Gates är två av dem och det är många fler. Datanörd som jag är, så har dessa varit mina idoler men min bild av dem har börjat ändras. Jag börjat fundera över om dessa människor och deras företag kommer att bli stämda precis som tobaksbolagen blivit. Konsekvenserna av utbrottet av mobilt internet sedan 2011 börjar bli dyrt, VÄLDIGT dyrt.

“We limit how much technology our kids use at home.” /Steve Jobs När du läser nedan förstår du varför.

* I Sverige använder mer än hälften av alla 2-åringar internet varje dag.

* 98% av alla 11-åringar en egen mobil.

* Tonåringar har 3000 mobilswipningar dagligen.

* Sedan 2007 har antalet som diagnosticeras med en sömnstörning ökat med 500% bland 15-24 åringar. Fram till 2007 steg det långsamt och år 2011 rusade utvecklingen iväg.

* 2011 såldes nästan lika många Iphones i världen som under perioden 2007-2011.

* Antalet 10-17 åringar som har kontakt med psykiatrin eller får psykofarmaka har ökat med 100% på 10 år. Sverige är inte unikt utan samma siffror finns i många andra länder.

* De ökade sömnproblemen är särskilt tydliga hos flickor och en möjlig förklaring är att de använder sociala medier mer än pojkar som oftare spelar spel. Depression och sociala medier har ett tydligt samband visar studier.

* Ökad tid framför skärm oavsett om det är mobil, dator, platta eller tv kopplas i studie efter studie till minskad sovtid. Netflix säger att deras största konkurrent är sömn.

* Psykisk ohälsa kostar ca 80 miljarder i Sverige årligen.

* Protesterna mot 5G och strålning ökar. Den information som finns tyder på att strålningens effekter kan vara mörklagda och det kan få ödesdigra konsekvenser.

* Sömnbrist kostar ca 100 miljarder årligen i minskad produktivitet i Sverige och samma fenomen finns i många länder. I de industriella länderna så utgör förlusten ca 2 % av BNP.

* I Sverige lägger vi årligen ca 50 miljarder på försvaret och 80 miljarder på sjukvård och omsorg. I statens budget finns 27 olika inkomstgrupper och den enda som stiger över den beräknade kostnaden för sömnbrist är bidragen till kommuner som är på 111 miljarder.

* 1 miljon människor i Sverige äter antidepressiva mediciner.

* Som jägare och samlare gick vi runt 16 000 steg om dagen. Idag går vi ca 5000 steg om dagen och det minskar för varje decennium. Sedan år 2000 har 14-åringars fysiska aktivitet minskat med 25-30 procent. Det är troligt att något liknande inte skett tidigare i människans historia.

* För varje generation så har vi fått högre poäng i i IQ-tester eftersom vi lever allt mer komplexa liv och tränas i det som testerna mäter. Det kallas Flynn-effekten och ökningen har varit lika stor varje decennium sedan 1920-talet. Sedan 1990-talet ses dock ett oroande mönster. Sedan slutet av 1990-talet har ökningen mattats av i skandinavien och nu sjunker den för varje år. Enligt Flynn kan det bero på att skolan inte kräver läsning på samma sätt som förut och att vi rör oss mindre.

* En studie på 700 000 barn från 20 länder visar att deras sömntid minskat med 1 timme på 10 år.

* I Storbrittanien uppgav hälften av alla ungdomar mellan 11-18 år att de kollar mobilen någon gången under natten. En av 10 gjorde det minst 10 gånger.

* Psykologiprofessorn Jean Twengy studerade data kring amerikanska tonåringars beteende från 30-talet och framåt. Hon såg att år 2012 hände något dramatiskt. Ungdomarna började plötsligt känna sig mer ensamma, dejtade mindre, var mindre intresserade av att ta körkort och umgicks mindre med varandra.

* När forskare samlade 1000 studenter från 10 olika länder för att studera hur de upplevde att vara utan mobiltelefon under ett dygn så avbröt mer än hälften försöket pga abstinens.

* Tonåringar plockar och vuxna plockar upp sina mobiler var 10:e minut alla dygnets vakna timmar. Är det ett beroende? Kan det vara skadligt? Hur är det med rökning?

Hur reagerar du på dessa uppgifter?

Personligen blir jag förskräckt. Vad är det för monster vi skapat?

MEN bland många av de som skapat tekniken vi använder ser det annorlunda ut. Steve Jobs och Bill Gates är två exempel och det finns fler. De visste redan under skapandet av dagens digitala teknik att den skall användas med stor försiktighet. Men varför sa de då inget om detta? Varför finns det inte varningstexter på våra mobiler?

Varför tar utvecklarna av appar hjälp av hjärnforskare och beteendevetare för att vi skall använda deras appar så mycket som möjligt?

Det är dags för oss alla att agera från en högre medvetenhet.

https://www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobs-apple-was-a-low-tech-parent.html?_r=0

Hur ska vi göra då?

I dessa två artiklar nedan har jag sammanställt tips från mina egna erfarenheter och de två böcker där större delen av ovanstående data.

https://www.linkedin.com/pulse/10-goda-r%C3%A5d-i-en-digital-v%C3%A4rld-johan-arnkil/

https://www.linkedin.com/pulse/12-tips-f%C3%B6r-god-s%C3%B6mn-johan-arnkil/

Källor: Sömngåtan av Matthew Walker, sömnforskare och professor i psykiatri och neurovetenskap. Skärmhjärnan av Anders Hansen, psykiatriker, författare och föreläsare.

Vikten av meningsfullhet i vardagen

Har du hört talas de undersökningar som pekar på att en stor majoritet av svenskar och människor i de industriella industriella länderna inte känner sig engagerade på jobbet?

Jag tror att vi behöver människor som gör det de brinner för, som känner engagemang och upplever att livet är värdefullt – även på en måndag. De som är aktiva på LinkedIn, där jag tog upp detta ämnet, tillhör troligen den skaran som uppskattar måndagar men hur når vi dig som inte gör det? Dig som sitter fast i ångesten och hopplösheten som spridit sig till hela veckan och på fredag eftermiddag pustar ut och säger “Äntligen!” ?

Det verkar som att vi människor inte skapar förändring i livet förrän det gör tillräckligt ont. Det verkar som att vår hjärna är inställd på överlevnad och inte lycka. Därför överlever vi ganska lätt i ett samhällsklimat som det svenska, och allt fler människor i världen lever ett gott liv och har det de behöver men ändå tycks lycka vara ovanligt. Våra förfäder har fått slåss, kämpa och arbeta hårt för att överleva. Stadigt blir världen allt bättre och även våra livsvillkor. Vi går från överlevnad till meningsfullhet.
Vad ger ditt liv meningsfullhet?
Vad är din unika gåva?
Vad älskar du att göra?
Hur vill du bidra till världen?

Jag tror att det dessa frågor för oss som människor är viktiga att finna svar på, särskilt i ett land där 10 procent av befolkningen sägs lida av depression.

Det är dags att vakna, det är dags för en ny riktning!

www.johanarnkil.com

Kärlek

Vad har detta med tantra att göra frågade någon?
När jag gick kurs en kurs i tantra och yoga för några år sedan så ritades en bild upp som liknande en darttavla. Men istället för en röd prick så var det ett hjärta i mitten. Runt omkring var det ringar som var kopplade till känslor och till chakran. När en känsla triggades var det ett försvar som regerade och hörde också ihop med ett chakra. Det är så jag minns det.
I grund och botten är vi kärlek och på tantrakurser har det hänt att jag upplevt en oerhört stark känsla av one-ness och universiell kärlek.
Men ändå så lever jag inte där ständigt. Inte ens i mötet med mig själv.
En röst i mitt huvud kan ofta säga negativa och begränsande saker om mig själv. “Det där går inte, jag klarar inte detta, vad gör jag här, hur skall detta kunna fungera…osv.”
Genom att träna min inre röst till att bli vänligare mot mig själv så kan jag också bli vänligare mot andra, naturen och jorden. Genom att påminna mig om den kärlek jag upplevt och vad jag känner kärlek till så kan jag uppleva mer kärlek i nuet, agera utifrån kärlek, bli kärlek. Hur skulle världen se ut om världens ledare gjorde detta? Hur skulle världen te sig om vi alla gjorde detta?
Genom att lägga mitt fokus på hjärtat och lugna andningen så kan jag skapa inre harmoni och tillsammans med tankar på det jag känner kärlek och tacksamhet för, så formar jag om min energi i stunden. På så sätt kan jag manifestera dessa meningar i min fysiska kropp.
Av kärlek är vi komna, till kärlek skall vi åter vara.

Heroin i fickan

När jag ser på mina egna vanor med digital teknik och är observant på hur det påverkar mig så blir jag ibland lite bestört över vilka förändringar jag gör och hur snabbt det kan gå. Hur jag leds in i ett beroende och kollar mobilen allt oftare tills jag får nog. 
Sedan betraktar jag andra och läser om statistik och forskning och då blir jag häpen. Jag tänker att, nu händer det igen, mitt framför ögonen på oss och vi vet om det. Företag skapar produkter för att tjäna pengar på att ändra människors beteende men till vilket syfte?
Finns det något större syfte eller är det bara för att tjäna pengar och glädja aktieägarna?

Hur skulle det se ut om läskedrycksindustrin eller kaffeindustrin tillsatte en aning heroin i sina produkter för att kunderna skall dricka så ofta som möjligt och öka försäljningen?

Skulle det vara ok eller skulle det bli ett ramaskri om det uppdagades att det gjort det i smyg?

Idag tar teknikbolag idag helt öppet och medvetet tar hjälp av hjärnforskare och beteendevetare för att göra våra mobiltelefoner plattor så beroende som möjligt. De hycklar inte med det heller och dessutom vi ger dem dessutom till våra barn. Skall vi inte bjuda barnen på en cigarr och en whisky också när de sitter där i soffan i flera timmar och blickar ned i sitt knä?

Människan är fantastiskt intelligent och uppfinningsrik. Men ibland har vi lite för bråttom. Det verkar som vi ofta har för bråttom. Konsekvenserna om vi inte ändrar riktning lär vi inte uppskatta. Inte ens de bolag som utvecklar tekniken och köper vår uppmärksamhet för att skapa artificiell intelligens. De bidrar en värld de inte ens själva vill leva i och av de som uttalar sig i programmet Din hjärna på SVTPlay så är det uppenbarligen många som ångrar sig.

Lyssna på din kropp. Gör det DU mår bra av. Gå din egen väg.
Detta får jag gång på gång påminna mig själv om.

Till startsidan